خدمات

خدمات

این شرکت با توجه ابزار و امکانات موجود خود و همچنین با بهره گیری از کارشناسان مجرب و متخصص خود خدمات و سرویس های ذیل را به مشتریان محترم ارائه می کند:

anfn

– مشاوره ،طراحی و ساخت در زمینه انواع سیستمهای تهویه

wheelproduce

– تعمیر و تعویض پروانه های هواکش های سانتریفوژ و آکسیال در حال بهره برداری مشتریان محترم

fanpro

– ساخت انواع فن ها و هواکش ها و پروانه ها مطابق نمونه ارسالی مشتریان محترم

bwn

– بالانس پروانه انواع هواکش ها در محل با استفاده از دستگاه بالانس پرتابل و مطابق استانداردهای مربوطه (ISO 1940)

import

– واردات انواع سیستم های تهویه و فن ها و هواکش های خاص از شرکتهای معتبر اروپایی

installfan

– اجرا ، نصب و راه اندازی کلیه سیستم های تهویه