سیستم ها و هواکش های خاص

سیستم ها و هواکش های خاص

شرکت سازه تهویه نوآفرین با اتکا به دانش فنی و امکانات خود قادر به طراحی و ساخت سیستم ها و هواکش های خاص مورد نیاز مشتریان محترم می باشد.از اینرو علاوه بر مجموعه هواکش ها و فن هایی که بصورت روتین تولید می گردد، سیستم ها و هواکش های زیر نیز توسط این شرکت ارائه می گردد:

sepn

سیستم متحرک فیلتراسیون دود

exmotn

هواکش ضدانفجار

acidproofn

هواکش ضداسید

boxfann

هواکش کابینتی

apun

هواساز سیار