هواکش های آکسیال

هواکش آکسیال

در هواکش آکسیال ،فن آکسیال یا جریان محوری با گردش پروانه هواکش ، جریان هوا در جهت محور هواکش حرکت کرده و بنا به کاربرد هواکش به داخل محیط دمیده یا مکیده می شود.این هواکش ها جزو پرکاربردترین دسته هواکش ها بوده و از لحاظ قیمتی نسبت به هواکش های سانتریفوژ مناسب تر هستند.هواکش های آکسیال تولیدی این شرکت در ۵ دسته زیر تولید می گردند:

dafn

هواکش آکسیال کانالی

wiafn

هواکش آکسیال پنجره ای

wafn

هواکش آکسیال دیواری

rafn

هواکش آکسیال سقفی

rafn

جت فن (توربو جت فن)

برچسب : هواکش آکسیال،فن آکسیال ،فروش هواکش آکسیال،قیمت فن آکسیال،تولید هواکش آکسیال،هواکش جریان محوری،فن جریان محوری،خرید هواکش آکسیال