هواساز سیار

هواساز سیار

هواساز سیار برای استفاده در مناطقی که نیاز به یک سیستم تهویه مطبوع متحرک می باشد قابل استفاده است برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این هواسازها با شرکت تماس بگیرید.

apun