محصولات

محصولات تولیدی شرکت تهویه نوآفرین شامل انواع فن ها و هواکش های صنعتی و خانگی مکنده ( اگزاست فن ) و دمنده،  هواکش سانتریفوژ،هواکش آکسیال،فن سانتریفوژ،فن آکسیال  بوده و در سایزهای مختلف جهت تامین دبی و فشار مورد نظر مشتریان محترم تولید می گردد.محصولات این شرکت از بهترین متریال و با بالاترین کیفیت تولید می گردد و تمام دستگاهها مطابق به روزترین استانداردهای صنعت تهویه دنیا  تست و آزمایش می گردد همچنین تولید فن ها و هواکش های خاص ویژه محیط های انفجاری و اسیدی از جمله محصولات دیگر این شرکت می باشد.دیاگرام هواکش های تولیدی این شرکت بشرح ذیل می باشد: