شهریور ۱۵ ۱۳۹۸ ۰دیدگاه
هواکش صنعتی

هواکش صنعتی

هواکش صنعتی چیست

فن صنعتی ، قیمت هواکش صنعتی ،فروش فن صنعتی ، خرید اگزاست فن صنعتی ، کاتالوگ هواکش صنعتی

هواکشهای صنعتی دسته ای از هواکشها هستند که جهت تهویه در محیط های صنعتی به کار می روند تفاوت این هواکشها با سایر هواکشها معمولی در جنس و ضخامت پروانه و بدنه و نوع الکتروموتور آنها می باشدبرای مثال برای تهویه محیط های دارای هوای خورنده و اسیدی از ورق استنلس استیل و یا تهویه محیط های دارای ذرات از ورق های مقاوم در سایش استفاده می گردد همچنین الکتروموتورهای آنها برای محیط های با گازهای انفجاری از نوع ضدجرقه و ضد انفجار و برای محیط های با رطوبت بالا از کلاس حفاظتیIP 55  یا IP 65 استفاده می شود.

برای انتخاب نوع و سایز این فن ها  ابتدا بایستی محل مورد نظر برای نصب آنها را در نظر گرفت اگر مثلا قرار است در دیوار تعبیه گردد از نوع دیواری یا اگر در سقف نصب گردد از نوع سقفی اما اگر با استفاده از کانال کشی تهویه انجام گیرد از نوع سانتریفوژ یا کانالی استفاده شود.در مرحله بعد میزان ظرفیت هوادهی یا دبی بایستی محاسبه شود که برای این منظور حجم محیط  که با واحد مترمکعب است باید در ضریب تخلیه مناسب ضرب گردد این ضریب تخلیه با توجه به استاندارد اشری که عموما در کتاب های تاسیساتی درج گردیده قابل برآورد هست.البته لازم به ذکر است برای تهویه موضعی از روش های دیگر برای محاسبه دبی استفاده می شود که در مقالات دیگر شرح داده می شود.

در صورتی که تهویه هوا از طریق سیستم کانال کشی انجام می گیرد باید افت فشار استاتیک نیز محاسبه گردد که این مورد با استفاده از جداول و روابطی که  اشری در این زمینه مشخص گرده قابل محاسبه است.حالا با داشتن نوع فن،دبی و افت فشار استاتیک ،سایز فن و مشخصات فنی و ساختاری آن قابل محاسبه می باشد.لازم به ذکر است ضرایب تخلیه ،نمودار و جداول محاسبه افت فشار و روش های محاسباتی انتخاب فن در کاتالوگ این شرکت موجود است.

هواکشهای صنعتی آکسیال و سانتریفوژ در دسته های زیر تقسیم می شوند

هواکش صنعتی سانتریفوژ

هواکش صنعتی دیواری

هواکش صنعتی کانالی

هواکش صنعتی سقفی

هواکش صنعتی فشاربالا