هواکش های سانتریفوژ

هواکش سانتریفوژ

هواکش های سانتریفوژ یا گریز از مرکز هواکش هایی هستند که جریان هوا در داخل بدنه (housing) هواکش که اصطلاحا به آن حلزونی نیز می گویند توسط نیروی گریز از مرکز دیفیوز شده و از دهانه خروجی هواکش به بیرون پرتاب می شود.هواکش های سانتریفوژ دارای راندمان بالایی بوده و بعلت تامین افت فشار استاتیک تا محدوده قابل توجه ای نسبت به هواکش های آکسیال برتری و ارجحیت دارند.هواکش های سانتریفوژ هم بصورت مکنده (اگزاست فن) یا دمنده (بلوئر) استفاده می شوند. این هواکش ها به شش دسته زیر تقسیم می شوند:

rcfn

هواکش سانتریفوژ رادیال

 

dicfn

هواکش سانتریفوژ دوطرفه (هوارسان)

ucfn

هواکش سانتریفوژ یوتیلیتی

 

prfn

هواکش سانتریفوژ سقفی

icfn

هواکش سانتریفوژ بین کانالی

hpcfn

هواکش سانتریفوژ فشاربالا