تغییر در سیستم تهویه مترو تهران

به گفته مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران برای جلوگیری از شیوع بیماری آنفلوانزای نوع A در سیستم تهویه ایستگاه‌های مترو تغییراتی ایجاد گردیده که براساس آن در کمتر از هشت دقیقه هوای ایستگاهها بطور کامل تعویض می گردد و در نتیجه بعلت تعویض سریع این حجم هوا ، انتقال و سرایت این بیماری کاهش می […]

سیستم های تهویه هوا در خدمت هکرها

به گفته شرکت امنیتی Qualys  اطلاعات بسیاری از شرکتها به دلیل استفاده از این سیستم های تهویه مطبوع مبتنی بر اینترنت توسط هکرها قابل دسترسی است زیرا این سیستمها دارای امنیت مناسبی نبوده و هکرها می توانند از طریق آنها به سیستم های سازمانی دسترسی پیدا کنند.به گزارش این شرکت در دوسال گذشته بیش از […]