تغییر در سیستم تهویه مترو تهران

به گفته مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران برای جلوگیری از شیوع بیماری آنفلوانزای نوع A در سیستم تهویه ایستگاه‌های مترو تغییراتی ایجاد گردیده که براساس آن در کمتر از هشت دقیقه هوای ایستگاهها بطور کامل تعویض می گردد و در نتیجه بعلت تعویض سریع این حجم هوا ، انتقال و سرایت این بیماری کاهش می یابد.وی همچنین افزود:هوا از طریق سکوها و راه پله ها و محوطه ایستگاه مترو به داخل تونل ها منتقل و در آنجا توسط هواکش ها به بیرون از ایستگاه منتقل می گردد.

مهندس ربیعی اظهار کرد :دو هواکش در هرایستگاه مترو فعال است که در مجموع ۳۶۰ هزارمترمکعب در ساعت هوا را جابجا می کند و باعث ایجاد جریان هوای پاک در ایستگاههای قطار می گردد.

tahviehnoafarin

Write a Reply or Comment